SE UCH Easy Jump's Runaway Romeo

NO UCH SE UCH NORD V-99 SE V-00,01,05 Snudigas Dacke X SE UCH Youhais Täcka Tekla

 Svensk Champion 

9 år

7½ år

Copyright © Jenny Hell, Skarbjörka Hagalund 108, 692 91 Kumla, Tele: 073-501 89 73, E-mail: certhias@gmail.com